Listan uppdateras bara en gång i timmen, så det kan vara
några tagningar som saknas.
Senast uppdaterad: 2021-06-13 03:50:30
Användare med en * efter namnet har eller har haft alla zoner i kommunen tidigare.