Listan uppdateras bara en gång i timmen, så det kan vara
några tagningar som saknas.
Senast uppdaterad: 2022-08-15 20:03:03
Användare med en * efter namnet har eller har haft alla zoner i kommunen tidigare.