Välj år:
 FysikernÖrådFemton i kvadratVästerbottens ytterstaVårt arvHemmakär
AnvändareZonerAvklaradZonerAvklaradKommunerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradKlarade kommuner
Totalt4 26 15 7 39 15  
Bont6Umeå-1
Brellir92022-05-01Lycksele
Busfrö153Lycksele-9
Cykeltalibanen32022-03-27Umeå
Guldis173Lycksele-9
jeppe132022-05-30Umeå
PelSjo2
Pike14
roswes671
Råttebo3Lycksele-11
Tallen4712022-05-31Umeå
Thiger2Lycksele-10
viðvarandiUmeå-7