Välj år:
 FysikernÖrådFemton i kvadratVästerbottens ytterstaVårt arvHemmakär
AnvändareZonerAvklaradZonerAvklaradKommunerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradZonerAvklaradKlarade kommuner
Totalt4 26 15 7 39 15  
Bont6Umeå-0
Brellir82022-05-01Lycksele
Busfrö152Lycksele-9
Cykeltalibanen32022-03-27Umeå
Guldis172Lycksele-9
jeppe1Umeå-14
Pike14
roswes671
Råttebo2Lycksele-11
Tallen471Umeå-10
Thiger1Lycksele-9
viðvarandiUmeå-6